Toplumun sosyal hizmet alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bunun için çevresindeki bütün imkânları rasyonel bir şekilde kullanabilme becerisine sahip, etkin ve kararlı sosyal çalışmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda  sosyal hizmet alanında yapacağı teorik ve pratik çalışmalarla bu alana kuramsal ve pratik bilgi ve hizmet açısından katkılar sağlamayı hedeflemektedir.