Sosyal hizmet alanında, eğitim, öğretim ve uygulamada üst düzey kaliteyi yakalamayı hedeflemektedir. Bunun için kuramsal ve pratik düzeyde gerçekleştireceği çalışmalarla, alana katkı sağlamayı ve tanınan bir bölüm olmayı hedeflemektedir. Ayrıca yetiştireceği sosyal çalışmacılarla, sosyal hizmet alanındaki eksikliğin giderilmesinde rol üstlenmeyi hedeflemektedir.