Sosyal hizmet bölümünden mezun olanlar, sosyal çalışmacı unvanını almaktadırlar. Türkiye’de henüz sosyal hizmet alanında yeterli sosyal çalışmacı bulunmamaktadır. Alandaki bu açık mezunları avantajlı konuma getirmektedir. Mezunlar, başta özel ve kamu olmak üzere birçok alanda istihdam edilebilmektedirler. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) olmak üzere, sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, sivil toplum kuruluşları vb. birçok alanda görev yapabilmektedirler. Ayrıca mezunlar, koruyucu aile hizmetleri, aile danışmanlığı, yaşlı bakım ve huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri gibi kurumlarda hizmet vermekte ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev alabilmektedirler.